Styret

Styre 2021

 Stilling Navn  e-post Telefon Valgt til
Formann Erik Henriksen formann@kjokkelvikbatlag.com 934 15 365  2023
Havnesjef/
nestformann
Rune Henriksen havnesjef@kjokkelvikbatlag.com 404 34 512  2022
Opplagssjef Ørjan Saksvik opplagssjef@kjokkelvikbatlag.com 951 16 682  2022
Kasserer Roy Tjøsvoll kasserer@kjokkelvikbatlag.com 990 09 181  2022
Sekretær Ketil Olsen sekreter@kjokkelvikbatlag.com 913 81 081  2023
1.Varamann Jan Arve Osnes   902 18 439  2023
2.Varamann Stein Håkon Eriksen   958 46 560  2022
Revisor Stein Håkon Eriksen   958 46 560  2023
Revisor Leif Brannan   559 35 704  2022