Om oss

Priser 2022

 

 

 

PRIS/KONTINGENT

FOR

KJØKKELVIK BÅTLAG

PR. 01.01.2022
 

Priser for medlemmer med innskudd pr. 01.01.2022 

Innskudd

Innskudd ved akseptert medlemskap er totalt kr 35 000,- hvor av kr 15 000,- er et engangsbeløp som ikke refunderes Kr. 20 000,- skrives ned over 10 år. De øvrige kontingenter og avgifter som er beskrevet under kommer årlig i tillegg.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften er totalt kr. 3 000,- pr. år. herav

Grunnkontingent                               =          kr.        2 000,-

Dugnad                                               =         kr.          1 000,-

Sum Totalt                                          =         kr.          3 000,-

Passivt medlemskap utgår og grunnkontogent blir gjeldende for disse.

Medlemsavgift betales av alle faste medlemmer. Medlemmer uten båt kan søke fritak av dugnadsavgift. Et slikt fritak betinger at medlemmet ikke benytter seg av båtlagets fasiliteter. Ved fritak og opphør av fritak, må dette meddeles kasserer innen 31.12. året før.

 

BÅTAVGIFT

Alle faste medlemmer med båt betaler båtavgift som består av:

Opplagsavgift                     kr. 1 000,-

 

Båsavgift variabel del:         

For båter inntil 2,50 m bred kr  8,50 pr cm.

For båter fra     2,51 m bred kr 10,50 pr cm

 

Opplagsavgiften inkluderer plass på land og bruk av krane til opp/utsetting.

Alle medlemmer som ikke har båten på land om vinteren har rett til en slipping kostnadsfritt.

En jolle inkluderes i h.t. reglement. Alternativ båtplass på sjøen om vinteren.

Tillegg for ekstra hiv av mast/rigg etc. er kr 550.-


Dugnadspenger
Kr 1000,- pr. år inngår i medlemskontingenten. Dugnad beregnes til 8 timer pr. medlem pr. år. Timesatsen er kr 100,- de første 10 timene, deretter beregnes det en sats på kr. 150,- Beløpet refunderes etter registrerte timelister fra Havne-/Opplagssjef.


Vakthold
Vaktavgift inngår i medlemskontingenten.
Vakthold utføres av vaktselskap.


Andre ytelser
Leie av strømmåler: kr. 200,- pr. år.
Årlig strømforbruk belastes med gjennomsnittspris pr. kWt. frem til 01.05 pr. år.

Leie av bod: kr. 300,- pr. år.

Bruk av slipp, maks 5 døgn: kr. 600,- pr. gang, medlem

Godtgjøring til slippfører: kr 300 per båt.

Opplagsjef vurdere forlengelse av landligge ved spesielle forhold

Vimpel: kr. 120,- pr. stk.

Jakkemerke: kr. 30,- pr. stk.
 

Priser for medlemmer uten innskudd pr. 01.01.2022

Korttidsmedlemskap kr. 600,- pr år.

 

   

Plass på sjø:

Sommersesong          01.05 – 30.10
Vintersesong              01.11 – 30.04

 

Kr  3,65 pr. cm/mnd. Båt bredde inntil 2,50 m
Kr  4,15 pr. cm/mnd. Båt bredde fra 2,51 m

Minstepris: kr. 500,- pr. måned.

Opplagsplass på land.

For båtlengder:

Inntil 4,5 m:

Kr 2 800,- pr. 6 måneder

 

Inntil 5,7 m:

Kr 3 100,- pr. 6 måneder

 

Inntil 6,9 m:

Kr 3 410,- pr. 6 måneder

 

Inntil 8,1 m:

Kr 3 800,- pr. 6 måneder

 

Inntil 9,0 m:

Kr 4 180,- pr. 6 måneder

Derover kr.  330, pr.30 cm

Mast/rigg. etc.

 

 

kr.  550,-pr hiv.

 

Slippleie
For maks 5 døgn: kr. 1 450,- pr gang.

Godtgjøring til slippfører: kr 350,-  per båt.
Maks belastning: 6 tonn.
Slippbruk skjer på eget ansvar.

Opplagssjef vurderer forlengelse av landligge ved spesielle forhold.

 

Dugnadspenger:

 

Dugnad inngår i leien, kortidsmedlemmer kan ikke utføre dugnad på likt med faste medlemmer.

 

 

Kjøkkelvik Båtlag

01.01.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter

   Lover