Her er vi

Fasiliteter

Velkommen til Kjøkkelvik Båtlag!

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 flyttes pga Korona restriksjoner til 28.09.21  kl 19:00

 

Miljøskap:

Miljøskap for spesialavfall er åpent for mottak 1 uke før og 1 uke etter oppsett og uttak.

Alle henvendelser rettes til Leif Lihaug mob. 918 07 544. 

Miljøskapet er bare tilgjengelig i denne perioden. 

 

Strømforbruk båter på sjø og land vinter opplag!
Vi i styret oppfordrer alle til å ha et strømforbruk som ikke overstiger 500-1000w. Vi har i det siste hatt problemer med strøm på brygger og land anlegg grunnet høyt forbruk. Alle må bruke godkjente ledninger og ovner slik at det ikke oppstår jordfeil. strømprisen er veldig høy for tiden opptil 3 kr pr kw. denne merutgiften blir belastet de medlemmene som forbruker strøm.