Her er vi

Fasiliteter

Velkommen til Kjøkkelvik Båtlag!

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 avventer vi inntil videre pga dagens smittesitusjon.


 Vinterooplag 2021-2022 : (det er åpnet for registering)

Opptak blir 22 og 23 oktober, alle medlemmer må gå inn og registere seg, det er tre alternativer:

1. Velg Vinterhavn (hvis du skal ligge på sjø) 2. Opplag på land, 

3. Ønsker ikke vinterlagring.

Frist for registrering: 8 oktober  NB! Bindende påmelding         

Tidspunkt opptak: 22 okt: kl 16:00, 23 okt kl 08:00

NB! Uttak blir lørdag 23 april 2022


Miljøskap:

Miljøskap for spesialavfall er åpent for mottak 1 uke før og 1 uke etter opptak og uttak.

Alle henvendelser rettes til Leif Lihaug mob. 918 07 544. 

Miljøskapet er bare tilgjengelig i denne perioden.