Her er vi

Fasiliteter

Velkommen til Kjøkkelvik Båtlag!

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 avventer vi inntil videre pga dagens smittesitusjon.


Miljøskap:

Miljøskap for spesialavfall er åpent for mottak 1 uke før og 1 uke etter opptak og uttak.

Alle henvendelser rettes til Leif Lihaug mob. 918 07 544. 

Miljøskapet er bare tilgjengelig i denne perioden.