Her er vi

Fasiliteter

Velkommen til Kjøkkelvik Båtlag!

Inkalling til Generalforsamling i Kjøkkelvik Båtlag 2022

Sted: Båtlagets hus. Dato/tid: 29.03.22  kl. 18:00

Alle sakspapirer blir lagt ut i båthuset 1 uke før generalforsamlingen


Sommerhavn 2022!

Det er nå åpnet for søknad om sommerplass 2022,

NB! Alle må søke også de som ligger på sjø. 

Søknadsfrist: 5 april.


Utsett 2022 

Utsett 2022 blir lørdag 23 april.

Tidspunkt kl. 08:00 NB! Alle møter på dette tidspunktet!


Miljøskap:

Miljøskap for spesialavfall er åpent for mottak 1 uke før og 1 uke etter opptak og uttak.

Alle henvendelser rettes til Leif Lihaug mob. 918 07 544. 

Miljøskapet er bare tilgjengelig i denne perioden.