Her er vi

Fasiliteter

Velkommen til Kjøkkelvik Båtlag!


PGA OVERGANG TIL NYTT DATASYSTEM/WEB SIDE TAR VI KKE IMOT NYE MEDLEMSØKNADER PR I DAG: NÆREMERE INFO. KOMMER!


Vinteropplag land 2022/2023

Fredag 21 oktober kl. 16:00

Lørdag 22 oktober kl. 08:00

Frist for påmelding 2 oktober PS! Bindende påmelding

(ut lørdag 22 april 2023 kl. 08:00)

OBS! Grunnet overgang til ny web side må søknad gjøres til: opplagssjef@kjokkelvikbatlag.com

Send: medlemsnr. -Navn og båttype


Miljøskap:

Miljøskap for spesialavfall er åpent for mottak 1 uke før og 1 uke etter opptak og uttak.

Alle henvendelser rettes til Leif Lihaug mob. 918 07 544. 

Miljøskapet er bare tilgjengelig i denne perioden.